Skip to main content

Inschrijving derde Track Meeting geopend

·3 mins

Is het echt nog maar minder dan een maand geleden dat premier Rutte in een persconferentie aankondigde dat tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand meer hoeft te worden gehouden en dat sportwedstrijden weer zijn toegestaan? Met twee Track Meetings achter de rug en de inschrijving voor de derde die vandaag opent, voelt het voor ons al als veel langer geleden! We gaan echter door en kijken daarom alvast vooruit naar die derde wedstrijd, op vrijdagavond 7 augustus.

We zijn echter nog lang niet terug bij ‘normaal’. De coronamaatregelen blijven van kracht en wie de nieuwsberichten leest over oplopende besmettingen, weet waarom. Iedere wedstrijd leren wij als organisatie echter hoe het nog beter kan. Waar is meer ruimte dan gedacht, wat moet juist strikter? Bieden we een programma aan met veel verschillende onderdelen, maar beperkte deelnemersaantallen? Of juist een beperkt aantal onderdelen, maar met ruimte voor meer atleten?

Wat de eerste twee Track Meetings het geval was, zal ook bij de derde gelden: zonder registratie vooraf én toelating door de organisatie, kom je de accommodatie niet op. Iedere keer blijken er ouders, coaches en anderen te zijn die dit niet hebben gelezen, dus benadrukken we het nog eens. Voor vrijwilligers en atleten is dit min of meer zoals je gewend bent: vrijwilligers melden zich aan via de gebruikelijke kanalen en ontvangen enkele dagen vooraf de indeling, atleten schrijven zich vooraf in via atletiek.nu.

Met deze twee groepen kunnen we een wedstrijd houden. We begrijpen dat het beter en fijner is met je coach langs de kant, dus willen we hier graag ruimte voor bieden. Maar alleen via registratie vooraf! En is het aantal aanmeldingen te hoog, dan zullen we een verhouding van één coach per drie atleten van eenzelfde vereniging hanteren. Ten aanzien van publiek, inclusief bijvoorbeeld chauffeurs, moeten we helaas nog strenger zijn. Hoe graag we jullie ook langs de baan zien, het gaat op dit moment ten koste van de atleten: het is in deze tijden nu eenmaal onverantwoord om drie rijen dik rond de baan te staan.

Terug naar de wedstrijd zelf. We gaven al aan dat we nog eens kritisch naar het programma hebben gekeken. Het werpen en springen is opnieuw een breed programma, maar de looponderdelen hebben we aangepast. Normaal gesproken bieden we deze vijfde Track Meeting van het jaar incourante onderdelen aan als een 150 meter, 300 meter en 200 meter horden. Het voorjaar is voorbij en de seizoensfinale in september duurt nog even. Dit keer zitten we echter drie weken voor de NK en kiezen we voor reguliere afstanden.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen te selecteren in de looponderdelen. De eerste Track Meeting boden we nog (bijna) alles aan, waarna de inschrijving binnen enkele minuten vol was. De tweede Track Meeting kozen we daarom voor 800, 1500 en 3000 meter. Door dit beperkte aanbod konden de deelnemersaantallen zeer ruim zijn: uiteindelijk stonden er 335 atleten aan de start op deze afstanden. De derde Track Meeting kiezen we daarom opnieuw voor slechts enkele afstanden, met daardoor meer ruimte. Ditmaal zijn dat de 100, 200, 400 en 5000 meter en de 400 meter horden.

Tot slot nog een opmerking voor met name masters en para-atleten: mogelijk staan niet alle categorieën en classificaties op atletiek.nu. Geldt dit voor jou, stuur ons dan even een mailtje. Ook alle overige vragen beantwoorden we uiteraard graag.

Vanaf dinsdag 21 juli om 19:00 uur kun je je inschrijven via atletiek.nu. Tot over een paar weken!